Det står skrivet

Sommarmötet är en årlig sommarkonferens som anordnas av ELM Syd. På sommarmötet finns det möjlighet att lyssna på kristen undervisning, fika och fira gudstjänst tillsammans. Är du nyfiken på att höra mer om vem Gud är så är du varmt välkommen!

Sommarmötets program   ELM Syds hemsida  Sommarmötets instagram


Specifikt fredag kväll anordnad av ELM riks:

Missionen är inte ett påfund av Jesus lärjungar. Det stod redan skrivet att omvändelse och syndernas förlåtelse skulle förkunnas i Jesu namn för alla folk (Luk 24:46–47). Detta är fortfarande kyrkans huvuduppdrag, att förkunna evangelium för alla folk. Välkommen till en kväll om mission, arrangerad av ELMriks. Kvällen bjuder på vittnesbörd från vardagen i Sverige, intervju med vänner från Främre Asien och Peru, tillbakablick med missionärer, inblick i nya missionsformer, predikan, sång och mycket mer.