Det finns ett uppdrag att slutföra. Gud har i alla tider varit initiativtagaren till att söka upp och frälsa människor som riskerar att gå förlorade. ELM har varit medarbetare i det uppdraget i mer än 100 år, och ännu finns det mer att göra. Nu söker vi människor, singlar, par eller familjer, som vill gå in i ELMs tjänst för Guds rike i utlandet. ELM söker människor som är villiga att resa antingen till Peru eller till Främre Asien under hösten 2023, för att under några år stödja de kristna på respektive plats.