Avslut av familjen Olsens uppdrag

Avslut Stefan och Birgitte Olsen

 

I nära samråd med Stefan och Birgitte Olsen och ELM Danmark har ELM valt att avsluta Olsens missionärsuppdrag för ELM.

I november 2019 antogs Stefan och Birgitte Olsen som ELMs missionärer för tjänst i Peru, i ekonomiskt samarbete med ELM Danmark. Vi planerade för att Stefan och Birgitte skulle påbörja sin anställning under hösten 2020 och studera missionsteologi vid Danskt Bibelinstitut (DBI), och sedan resa ut i januari-februari 2021.

När pandemin slog till våren 2020 blev framtiden mera osäker men vi fortsatte enligt plan och Olsens anställdes av ELM hösten 2020 och påbörjade sina studier vid DBI samtidigt som de förberedde sig för utresa. Pandemin har fått mycket större konsekvenser än vi kunde ana våren 2020. Den har bidragit till stor osäkerhet om planerna och har medfört en lång och ansträngande process för familjen, där det har varit oklart hur och när familjen skulle kunna avsluta i Sverige och påbörja arbetet i Peru.

Det är naturligt att det råder osäkerhet och att man inte har allting under kontroll när man planerar för ett missionärsuppdrag. Denna gång har situationen dock varit extraordinär och vi måste vara beredda att ompröva våra beslut efter de nya situationer som har uppstått och de resurser som står oss till buds. I processen har vi dessutom knutit till oss extern psykologisk rådgivning från Centret för familjeutveckling i Köpenhamn, och från dem har vi nu fått utlåtandet att det skulle vara en för stor belastning för familjen som helhet att fortsätta planera för en utresa.

Allt detta sammantaget gör att vi väljer att avsluta deras uppdrag. Det är smärtsamt för alla inblandade, men vi vilar samtidigt i både ELM Sverige och Danmarks många förböner och tror att Gud har sin goda hand med också i detta. Stefan och Birgitte kommer att återgå till sina arbeten och även om uppdraget är avslutat är inte relationen eller kallelsen det.

För ELM Sverige och Danmarks del innebär det här beslutet att vi behöver tänka noga över framtiden för vårt missionsarbete i Peru. Vi planerar för att familjen Unosson ska resa tillbaka till sitt hem i Chiclayo antingen i mars eller i juni i år, och enligt plan är de anställda t.o.m. 2022. Det finns många frågetecken avseende framtiden, men vår Herre har sagt: “Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig,” och det vill vi göra. Han har lett oss fram till nu och vi litar på att han kommer att leda oss också fortsättningsvis där vi går bedjande fram.

Tack för alla era förböner under det gångna året. Vi ber om era fortsatta förböner för familjen Olsen, familjen Unosson, för kyrkan i Peru och för ELM i Sverige och Danmark.

Information om Unossons samt Janne Smetanas korttidsinsats

Med anledning av det förändrade smittläget i Peru har vi varit tvungna att ändra på planerna för familjen Unossons utresa samt Janne Smetanas korttidsinsats. Planen var att de skulle resa i början av februari, men nu har vi i första hand skjutit upp deras utresa till mars. Vi bevakar läget noggrant.

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta missionsledare Daniel Ringdahl (daniel.ringdahl@elmbv.se eller 0768985551) eller ELM Danmarks landssekreterare Peder Östergård Jensen (peder@elm.dk).

Andra inlägg

Sista tiden i Kenya

Sista tiden i Kenya

I förra inlägget fick ni höra om hur Kenyas stora översvämningar med största sannolikhet skulle påverka våra sista...

Rapport från NUM – maj

Rapport från NUM – maj

På NUM samtalade vi om ekonomin för det aktuella arbetet, och blev informerade om att ELMs vårkampanj kommer att vara...

0 kommentarer