Rapport från styrelsen

Den 6-9 juni firade ELM sin årskonferens. Här kommer en kort rapport från den avgående styrelsens sammanträde 6/6 samt den nya styrelsens konstituerande sammanträde 12/6.

”Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.” Rom 8:1

Det är oerhört, otroligt, fantastiskt. Det är sant! I Kristus finns friheten. Han dömdes i vårt ställe, vi får gå fria. Redan här och nu får vi njuta av den friheten om bara finns hos Jesus. Den nyligen genomförda årskonferensen i Åhus och Kristianstad hade temat: Kallad till frihet. I samband med konferensen och årsmötet samlades styrelsen, dels på nationaldagen, dels den 12 juni.

ELM:s styrelseordförande Henrik Nilsson informerar.

Från Årskonferensen

Ekonomi

Perioden januari till maj visar på ett ackumulerat negativt resultat på nära en miljon kr. Det är ett betydligt större minusresultat än vad som varit de senaste åren för motsvarande period. Jag ska inte sticka under stolen med att det oroar styrelsen en del, samtidigt som det är normalt att det går lite back första delen av året. Tittar man på de enskilda gåvorna nedan ser man att de är lägre än de senaste tre åren, och resultatet är markant sämre. Det behöver vi förändra!

Styrelsen tar till sig detta och ser över vad vi kan göra för att räta upp resultatet men vi behöver medlemmarnas hjälp. Även om vi inte har missionärer utsända just nu arbetar vi aktivt med rekryteringen, och nämnden för mission i Sverige har växlat upp tempot det senaste året. Det behöver bäras av många missionsvänner! Vi lägger även detta i Guds goda händer, väl medvetna om att ni, kära missionsvänner ber och ger. Varmt tack för alla gåvor hittills i år!

 

Årsmöte

Vi förberedde oss inför årsmötet, med den information och presentation vi ville föra vidare. All relevant information återfinns i Årsberättelsen 2023 som finns tillgänglig på https://elmbv.se/event/ak24/#arsmotet. Jag uppmanar alla er som var ombud att dela med er av information från årsmötet. Under rubriken https://elmbv.se/event/ak24/#youtube kan ni ta del av YouTube-sändningarna.

Fråga från medlemsförening

Lärorådet har mottagit en fråga från ELF i Hässleholm gällande kallande av kvinnliga predikanter. Rådet har förtjänstfullt arbetat med frågan och svarat föreningen. Styrelsen är tacksam att man väljer att involvera lärorådet i denna fråga, då det har ett ansvar att behandla frågor som rör andligt ledarskap och lärofrågor.

Frågan och svaret i dess helhet finns publicerat på ELM:s hemsida under ”Resurser – Lärorådet” https://elmbv.se/laroradet/ 

Informationspunkter

Insamlingskampanjen ”bär en volontär” är nu avslutad. Vi har upplevt att kampanjen har gått lite trögt och resonerade lite om upplägg av kampanjen, hur många eller få kampanjer per år som är lämpligt, information mm.

Johannes Heule och Amandus Einarsson har båda svarat jakande på styrelsens predikantkallelse och är nu rörelsens predikanter. Vi tackar Gud och bär dem i bön.

Temaserien ”varför gör ELM på det här viset?” fortsätter i höst med en dag om ledarskap den 28 september i Lund, i samarrangemang med ELU och ELM syd.

Den 3-5 oktober 2025 vill vi uppmana er att lägga in i era kalendrar. Då planeras det för gemensamma dagar i hela ELM-rörelsen, då det är 20 år sedan det gjordes en större omorganisering. En kommitté håller på att tas fram med representanter från ELM nord och syd, ELU och ELM.

Styrelsesammanträde 12 juni

Den nya styrelsen sammanträdde digitalt för att konstituera sig. Årsmötet valde samma lag, med endast en förändring i uppställningen: Jens går från ledamot till ersättare och Johan från ersättare till ledamot.

Konstituering – styrelsens sammansättning:

Ledamöter
Filippa Arvidsson
Daniel Caesar (vice ordf)
Sigrid Eklund
Gunnel Gustavsson
Peter Henrysson (kassör)
Daniel Karlsson
Henrik Nilsson (ordf)
Elisabeth Wallgren (sekr)
Johan Åström

Ersättare
Jens Lunnergård (vice sekr)
Gunvor Vennberg
Mattias Hjort

Arbetsutskott:

Daniel Caesar
Filippa Arvidsson
Sigrid Eklund
Henrik Nilsson

Styrelsen vädjar om fortsatt förbön och önskar er alla Guds välsignelse. Nästa styrelsesammanträde planeras till den 13–14 september på Strandhem, Örkelljunga.

Andra inlägg

Tuonane tena, Kenya!

Tuonane tena, Kenya!

Det var konstigt att komma tillbaka till vardagen och människorna här i Sverige. Inte för att det kändes ovant eller...

Sverige – Juni/Juli 2024

Sverige – Juni/Juli 2024

ÅRSKONFERENSEN 2024 Vid avslutningsmötet på ELMs årskonferens var det predikantvälsignelse för två nya...

Östafrika – Juni/Juli 2024

Östafrika – Juni/Juli 2024

KENYA Våra kenyanska vänner Lucy Kirui och Elizabeth Gwako från barnverksamheten Bethesda Children Ministry (BCM) har...

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.