Ekonomisk uppdatering

Det första kvartalet på 2021 har passerat och sett till ELMs ekonomi har året börjat försiktigt. Gåvorna från enskilda är 45 % lägre i år (730 tkr) jämfört med förra året (1291 tkr), men då måste man samtidigt komma ihåg vinterkampanjen ”Anta utmaningen” som fick stark respons från medlemmarna. De enskilda gåvorna är större jämfört med 2019 och 2018.

Efter ett tillfälligt uppsving 2020 är kollekterna återigen på ungefär samma nivå (244 tkr) som 2019 (282 tkr) och 2018 (202 tkr). När vi lägger samman alla intäkter, inklusive tidningsprenumerationer och anslag m.m., ser sammanräkningen ut enligt bilden nedan. Den röda linjen representerar innevarande år.

De totala intäkterna är 1,7 mkr vilket är 0,5 mkr lägre än budgeterat.

En ljuspunkt i det sammanhanget är att kostnaderna å andra sidan är lägre än budgeterat. Delvis på grund av pandemin har vi kunnat genomföra mindre missionsverksamhet vilket har hållit nere kostnaderna något, och resekostnaderna har minskat dramatiskt från -300 tkr samma period förra året till ett plusresultat eftersom vi har fått igen försäkringspengar för en avbruten resa förra året när pandemin slog till.

Även personalkostnaderna är lägre jämfört med såväl budget som föregående år, vilket beror dels på uppsägningen av vår missionär i Kenya dels på att vi avbröt anställningen av vår andra missionärsfamilj till Peru.

De totala kostnaderna för det första kvartalet slutar på 1,9 mkr jämfört med 3 mkr förra året och budgeten på 2,4 mkr.

Det är bra att kostnaderna är lägre när intäkterna är lägre, men skälet är helt enkelt att vi drar ner på vår verksamhet och när vi skär i missionsverksamheten så skär vi i vårt hjärta. Det är inte roligt.

Resultatet för det första kvartalet ser ut som nedan. Den röda linjen representerar det innevarande året, och i kronor motsvarar linjen ett resultat på -196 tkr (budget: -170 tkr).

Tack för ert stöd och era gåvor. Hjälp oss fullfölja vårt uppdrag i Guds tjänst!

– – – – – –

Ge en gåva!

Om du vill ge en gåva gör du det enklast via Swish, till nummer: 123-495 65 95 eller scanna qr-koden till vänster om texten.

Du kan också bli månadsgivare direkt på hemsidan via autogiro. Du behöver bara använda ditt Bank-ID för att registrera dig som ny månadsgivare!

Genom att ge en gåva till ELM har du också rätt att göra avdrag på skatten för dessa gåvor. För att uppnå kriterierna  för att göra skatteavdrag måste gåvan uppgå till minst 200 kr per tillfälle och vara på minst 2000 kr per  år.
Man kan göra skatteavdrag på gåvor upp till 6000 kr per år.

För att vi ska kunna registrera detta hos skatteverket behöver du meddela oss ditt personnummer. Detta gör du antingen i ett meddelande när du ger din gåva, eller att du meddelar det till vår organisationssekreterare Sigrid Eklund, sigrid.eklund@elmbv.se.

Andra inlägg

Sista tiden i Kenya

Sista tiden i Kenya

I förra inlägget fick ni höra om hur Kenyas stora översvämningar med största sannolikhet skulle påverka våra sista...

Rapport från NUM – maj

Rapport från NUM – maj

På NUM samtalade vi om ekonomin för det aktuella arbetet, och blev informerade om att ELMs vårkampanj kommer att vara...

0 kommentarer