Fira gudstjänst!

Fira gudstjänst!

I veckan släppte regeringen på så gott som alla restriktioner med anledning av Covid-19. Efter två år med mer eller mindre strikta begränsningar på hur många vi får samlas kan vi återigen fira gudstjänst utan att behöva tänka på antalet deltagare. De starkaste skälen till att regeringen har släppt på restriktionerna är dels att en så stor del av befolkningen har vaccinerat sig, dels att omikron-varianten ger mindre allvarlig sjukdom. (Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida).

Den senaste utvecklingen är verkligen efterlängtad! Vi har givetvis lidit av pandemin, av sjukdom, oro och isolering. Vissa av oss har blivit svårt sjuka, vissa har förlorat en närstående, andra har inte kunnat ta hand om sina närmaste på sjukhus och äldreboenden och vissa har inte fått ta emot besök när de har behövt dem som bäst. Men vi har också lidit av att inte få samlas till gudstjänst som vanligt och av att restriktionerna på religiösa samlingar har slagit hårdare mot oss än t.ex. restaurangverksamhet och annan kommersiell verksamhet. De senaste två årens händelser kommer att vara med oss länge.

Men nu får vi återigen samlas som före pandemin och ELM uppmanar sina föreningar och församlingar att göra vad ni kan för att samla människor till gudstjänst och gemenskap. Vi behöver varandra och vi behöver gemenskapen. Men kom också ihåg alla grannar, arbetskamrater och bekanta som har lika stort behov av gemenskap men som saknar en kristen gemenskap att fångas upp av. Vad kan ni göra för att möta också dem? En kaffestund med ett enkelt samtal där tron kan få komma fram kan vara ett första steg på vägen till att människor ska få en liten aning om vad Guds familj är för någonting.

Även i fortsättningen gäller att man ska stanna hemma vid sjukdom och symptom på Covid-19 och det ska vi givetvis respektera. Men så länge vi är friska ska vi med glädje samlas för att höra Guds ord, tillbe och lovsjunga Herren och glädja oss åt vänskap och gemenskap!

Daniel Ringdahl


Andra inlägg

Sista tiden i Kenya

Sista tiden i Kenya

I förra inlägget fick ni höra om hur Kenyas stora översvämningar med största sannolikhet skulle påverka våra sista...

Rapport från NUM – maj

Rapport från NUM – maj

På NUM samtalade vi om ekonomin för det aktuella arbetet, och blev informerade om att ELMs vårkampanj kommer att vara...

0 kommentarer