NUM-sammanträde – reflektioner

ELMs nämnd för utlandsmission (NUM) hade sammanträde på Breanäs missionsgård den 3-4 september. Jag fick förmånen att vara med från fredagskvällen till lördag lunch. Sammanträdet fortsatte sedan under eftermiddagen.

För mig var det lärorikt och uppmuntrande att få komma in i rummet där beslut kring vår utlandsmission fattas. Här finns mycket erfarenhet och klokhet bland både de valda nämnddelegaterna och tjänstemännen.

Denna gång började NUM med att konstituera sig. Det gick snabbt och lätt, omval av ordförande Stefan Ekström, vice ordförande Benedikte Nilsson, samt sekreterare Betty Svensson.

ELM bedriver för närvarande utlandsmission i fyra länder: Peru, Eritrea, Etiopien och Kenya. I Peru och Kenya har vi utsända missionärer/volontärer på plats.

Peru

Familjen Smetana har återvänt till sitt arbete i Chiclayo efter sommarens Sverigevistelse. De uttrycker tacksamhet för tiden och alla möten med missionsvänner. NUM konstaterade att de hade ett ganska intensivt program, men även en del vila. Janne och Annis uttrycker att de inte känner sig slitna av hemresan utan tvärtom uppmuntrade och påfyllda! Nu är de åter igång i sitt arbete. Tack till alla er som träffade och pratade med dem under deras besök i Sverige! Följ familjen Smetana på ELM-bloggen, samt läs gärna deras senaste bönebrev. (får du inte bönebrevet? Ta kontakt med janne.smetana@elmbv.se) Här delger de oss både glädje och utmaningar som Herren ger sina arbetare. NUM vädjar också om att ni ber att Herren ska kalla någon (dig!?) till att åka till dem i Chiclayo för att hjälpa deras barn med skolarbetet. Ta chansen. Släpp inte tanken utan att först kontakta missionssekreterare Rakel Smetana. rakel.smetana@elmbv.se

Boken ”Vad Bibeln lär om barndopet” av Leif Andersen, är översatt till spanska och kommer att tryckas och användas i undervisning. Ett gott tillskott till den Evangelisk-Lutherska litteraturen i vårt arbete i Peru.

Missionsledare Erik Andersson och missionssekreterare Rakel Smetana planerar att åka till Peru i november för samtal, konsultation med kyrkan och undervisning.

Steffen och Kate är också tillbaka på fältet med sin dotter Lea. De har flyttat norrut och anlänt till Piura där familjen Christina och Filip Ambrosen arbetade fram till tidig sommar i år.

NUM hade besök av Ambrosens och avstämningssamtal ägde rum nu efter avslutad tjänst. Arbetet i Piura har burit frukt, Herren välsignar. NUM uttryckte stor tacksamhet till deras insats i Peru.

Be för missionsarbetet i Peru, församlingsmedlemmarna och missionärerna.

Eritrea

Eritrea är det svårt att få tillstånd att besöka. Detta är och har varit ett bekymmer för i flera år. Det gör det svårare att hålla en levande relation med den Lutherska kyrkan. Kyrkan har nyligen sänt ELM/NUM en inbjudan att delta vid dess 150-årsjubileum. Med anledning av det finns just nu en ansökan inskickad om att få besöka landet. Det är Stefan Ekström ordf i NUM, Samuel Bengtsson NUM/styrelsen samt undertecknad som är föremål för denna ansökan. Vår önskan är att dessa ska kunna åka dit och representera ELM vid jubileet. Inget besked har nåtts oss än, var med och be om att Guds vilja ska ske i detta.

Etiopien

Missionssekreteraren för våra Afrikanska missionsländer, Jonny Bjuremo, redogjorde för senaste nytt från vännerna i Etiopien. För ca ett år sedan pågick en öronmärkt insamling för att stötta verksamheten i Etiopien, inte minst ett större byggprojekt i Addis Abeba. En utvärdering av insamlingen till detta kommer att genomföras framöver.

Insamlingen ”Nödhjälp Etiopien” har den 1 september nått 997.000 svenska kronor. Varmt och hjärtligt tack för alla dessa pengar. Pengarna går till mat och förnödenheter till de hungriga och fattiga. Målet är 1,6 miljoner. Följ rapporteringen via elmbv.se eller kontakta Jonny Bjuremo för information.

Be även för Etiopien, de nödställda som saknar mat för dagen och för kyrkans ledning och verksamhet. Be också för byggprojektet i Addis att Gud får leda och styra i allt.

Kenya

Detta land behandlades inte under min närvaro.

Be för vår missionär Kerstin Nilsson som har ett svårt arbete med att leda människor till försoning med varandra. Det är bekymmersamt i kyrkan med många meningsskiljaktigheter som orsakar stor skada. Guds stora försoning med mänskligheten genom Jesus Kristus måste komma in i människors liv och fortplanta sig mellan dem.

Två Move-volontärer har i skrivande stund anlänt till Kenya! Det är Ester Birgersson och Julia Nilsson. De kommer att vara på barnhemmet Bethesda. Tack och bön för dessa unga som ställer sig till förfogande i Guds rike.

”NÅ”

NUM tillsatte 2015 en arbetsgrupp, ”Nå-Gruppen”, för att konkret arbeta med undersökningar och strategiska tankar för ett nytt missionsarbete. Det finns just nu tre mer eller mindre onådda folk i NÅ-gruppens tankar och arbete. NUM uttryckte tacksamhet för gruppens rapport. Arbetet fortsätter med vidare rekognosering. Ett stort böneämne även detta, kära vänner! Det finns folk som inte har nåtts med evangeliet om Jesus. Låt oss inte tröttna! Uppdraget kvarstår:

”Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma.” Matt 24:14

Detta får avsluta mina reflektioner kring NUMs sammanträde. Jag känner stor glädje och tacksamhet för alla dessa människor som på olika sätt håller igång vår missionsorganisation. Alla era insatser behövs. Så även din insats. Den må vara liten eller stor, spelar ingen roll. Be, ge och arbeta. Gå i frid och låt nåden styra dina gärningar!

Henrik Nilsson
ordf i ELM-BV

 

Andra inlägg

Sista tiden i Kenya

Sista tiden i Kenya

I förra inlägget fick ni höra om hur Kenyas stora översvämningar med största sannolikhet skulle påverka våra sista...

Rapport från NUM – maj

Rapport från NUM – maj

På NUM samtalade vi om ekonomin för det aktuella arbetet, och blev informerade om att ELMs vårkampanj kommer att vara...

0 kommentarer