Nytt från NUM

NUM har haft sammanträde. Alla boende i Skåne kom till Strandhem. Det var roligt att ses. Alla höll vi ett betryggande avstånd. Bäst avstånd och skydd var det mot dem som satt med på länk, danskarna, stockholmarna, västerbottnare och peruaner dvs. Hjalmar.

Ordföranden tog oss igenom agendan på ett föredömligt sätt och alla ärendena var väl förberedda av tjänstemännen.

Lägesrapport om vår ekonomi. Det har kommit in mycket gåvor och vi tackar givarna för det. Nämnden arbetar hela tiden med att hålla budget och i bästa fall lägre än budget.

Under del av Peru punkten deltog Unossons i Peru representerades av Hjalmar. Vi blev uppdaterade på deras situation.
 
Mycket bön under sammanträdet om tålamod i coronatider, vishet i alla förändringar, ledning i samtal med hemkomna missionärer, hjälp i situationer där vi känner oss hjälplösa.
 
Vi samtalade om hur information bäst kommer till unga som äldre. Kompassen, sociala medier,filmer och filmklipp är några sätt att förmedla information.
 
Herre, förankra oss framåt i ditt ord så att vi får trygghet inåt och slagkraft utåt i vår uppgift att sprida budskapet om dig.
 
Gunnel Gustavsson

Andra inlägg

Sista tiden i Kenya

Sista tiden i Kenya

I förra inlägget fick ni höra om hur Kenyas stora översvämningar med största sannolikhet skulle påverka våra sista...

Rapport från NUM – maj

Rapport från NUM – maj

På NUM samtalade vi om ekonomin för det aktuella arbetet, och blev informerade om att ELMs vårkampanj kommer att vara...

0 kommentarer