Nytt från styrelsen

 Den 13-14 september hade ELM:s styrelse sitt första sammanträde efter sommaren. Denna gång träffades vi i Stockholm, där vi sedan anställningen av vår nya organisationssekreterare Sigrid Eklund under sommaren nu har hela vår administration. Både Sigrid och missionsledare Daniel Ringdahl sitter alltså till vardags på expeditionen på Smala Gränd 5 i Stockholm.

Under sammanträdet behandlades flera intressanta frågor:

  • Den nya sångboken. Arbetet med den nya sångboken, som enligt nuvarande plan ska tryckas under 2020, diskuterades. Idag visas sångtexter ofta på ett annat sätt än i tryckta böcker, och planen är därför att publicera sångboken i flera olika format. Styrelsen ser det som viktigt att samla och föra vidare de sånger som ofta är tätt kopplade till vår rörelses identitet.
  • Det ekonomiska läget. Intäkterna till ELM i form av gåvor och kollekter har hittills under året ökat med ungefär 30% jämfört med föregående år, vilket är glädjande. Styrelsen vill uttrycka ett stort tack för alla gåvor. Samtidigt finns det ett underskott i den av årsmötet beslutade budgeten för kommande år, och en minskad buffert. Detta har styrelsen diskuterat. Vi ser hur de gåvor som kommer in kommer till användning i Guds rikes utbredning – vi står just i startgroparna till ett nytt arbete bland ett nytt, onått folk. Vi är i vår verksamhet helt beroende av givande i olika former, och vi är helt beroende av Gud. Be och fundera gärna över detta!
  • Skattereduktion för gåvor. Under året har skattereduktion för privatpersoners gåvor till ideell verksamhet återinförts, vilket har betydelse för gåvor till ELM. Mer information om detta kommer under hösten!
  • ”Hur mår ELM?”. Under varje sammanträde har vi en så kallad strategidiskussion, där styrelsen samtalar öppet om olika frågor som är aktuella för ELM. Under detta sammanträde var ämnet för diskussionen ”Hur mår ELM?”. I styrelsen sitter medlemmar i flera lokala föreningar från hela landet, och vi utgick i samtalet från hur situationen ser ut på olika håll i rörelsen, bland annat när det gäller synen på ELM:s identitet, åsikter om ELM som riksorganisation, och frågor om manligt och kvinnligt. Det är glädjande att se allt som görs av lokala ELM-föreningar. Samtidigt finns det många frågor relaterade till ELM:s identitet som behöver lyftas och arbetas med, vilket styrelsen har för avsikt att fortsätta göra framöver.
  • Information från lärorådet. Den 6-7 september var det utbildningsdagar för nya predikanter och de som fått en förberedande kallelse till predikant inom ELM. 9 personer från hela landet deltog, och fick under ledning av Daniel Ringdahl och Martin Helgesson studera och lära sig att använda textutläggande predikan. I nuläget har Erik Hector, Johan Gredenius, Daniel Karlsson, Stefan Madvig Olsen, Markus Preston och Alfred Åkesson fått en förberedande kallelse. Kalla gärna dessa till att predika i er förening eller församling.

Markus Preston
styrelsens sekreterare

Andra inlägg

Sista tiden i Kenya

Sista tiden i Kenya

I förra inlägget fick ni höra om hur Kenyas stora översvämningar med största sannolikhet skulle påverka våra sista...

Rapport från NUM – maj

Rapport från NUM – maj

På NUM samtalade vi om ekonomin för det aktuella arbetet, och blev informerade om att ELMs vårkampanj kommer att vara...

Bär en volontär

Bär en volontär

Vi anar en trend av allt fler unga som vill gå ut för Guds rike. De senaste åren har vi överraskats av ett ökande...

0 kommentarer