Personalen i administrationen

Här kommer en liten uppdatering av hur tjänsterna i administrationen ser ut under hösten.

Daniel Ringdahl (missionsledare) och Rakel Smetana (missionssekreterare) har arbetat heltid som vanligt under hela året. Jonny Bjuremo gick på tjänstledighet från sin halvtidstjänst i slutet av januari 2021 och Kerstin Nilsson började som hans vikarie på 40 % från 1/1. Vi fördelade ledningsansvaret för Främre Asien på mig och Rakel för kontinuitetens skull vilket motiverade en något mindre vikarietjänst, och den går ut siste december. Jonny har lämnat in sin uppsägning och kommer att sluta under mars 2022.

Sigrid Eklund är anställd på 50 % som organisationssekreterare och har varit helt föräldraledig aug-okt, men har önskat få börja jobba på 20 % från 1/11. Hon är fortfarande föräldraledig de resterande procenten till siste januari.

Arvid Birgersson har vikarierat på 20 % för Sigrid aug-okt och fortsätter på 20 % till dess att Sigrid är tillbaka i full tjänst. Vi valde att hålla vikariatet så litet som 20 % eftersom flera av arbetsuppgifterna (som årskonferens, Sommarmöte, verksamhetsberättelse) inte skulle komma att bli aktuella under hösten, men eftersom Sigrid kommer vara deltid föräldraledig till siste januari har vi förlängt Arvids vikariat från siste oktober till siste januari. Arvid kommer huvudsakligen att arbeta med julkampanjen och att se över hemsidan.

Be gärna för personalen och för kommande rekryteringar. Be om kraft och glädje och vishet i arbetet. Tack för allt stöd och all uppmuntran!

– Daniel Ringdahl, 2021-11-16

Andra inlägg

Sista tiden i Kenya

Sista tiden i Kenya

I förra inlägget fick ni höra om hur Kenyas stora översvämningar med största sannolikhet skulle påverka våra sista...

Rapport från NUM – maj

Rapport från NUM – maj

På NUM samtalade vi om ekonomin för det aktuella arbetet, och blev informerade om att ELMs vårkampanj kommer att vara...

Bär en volontär

Bär en volontär

Vi anar en trend av allt fler unga som vill gå ut för Guds rike. De senaste åren har vi överraskats av ett ökande...

0 kommentarer