Rapport från MIS

ELMs nämnd för Mission i Sverige (MIS) sammanträdde 23–24 februari i Roseniuskyrkans lokaler i Stockholm. Huvuddelen av ELMs arbete i Sverige utförs av de anslutna lokala föreningarna och församlingarna, men i norr och i söder finns dessutom de regionala ELM Nord respektive ELM Syd som samordnar och står för en del verksamheter. MIS har ett liknande regionansvar för de delar av Sverige som inte ingår i någon ELM-region och därför var det fint att denna gång få träffas i Mittsverige och inte minst att få sitta ner med Roseniusföreningens två anställda predikanter Martin Helgesson och Daniel Ringdahl. Vi fick lyssna till deras tankar kring utvecklingen i Stockholm och vi fick dela erfarenheter med dem.

En viktig fråga denna gång var också att hitta inriktningen inför år 2019. Till nästa styrelsesammanträde ska MIS kunna presentera vad vi vill att ELM ska satsa på i Sverige under nästa år (och sedan ska styrelsen på liknande sätt lägga fram sitt förslag till årsmötet i juni). ELM ger stöd och anslag till några verksamheter inom ELM, till exempel Strandhems Bibel- och Lärjungaskola och lokala/regionala nysatsningar. Det vill vi fortsätta med, men det är också viktigt att regelbundet fundera igenom vad vi gör och varför. ELM driver via MIS också egna projekt och även här är nya missionssatsningar i Sverige viktiga.

Blomnedläggning vid Carl Olof Rosenius grav.

Lördagen den 24 möttes också ett annat sällskap i Roseniuskyrkan det (ganska) nybildade Roseniussällskapet höll sin första årshögtid. MIS passade på att lyssna till två föredrag om Carl Olof Rosenius hållna av Rune Imberg respektive Larsolov Eriksson. Eftersom det var på dagen 150 år sedan Rosenius avled lades det också ner blommor på hans grav, belägen på S:t Johannes kyrkogård, ett stenkast från Roseniuskyrkan.

Erik J Andersson, MISsionsledare

Andra inlägg

Sista tiden i Kenya

Sista tiden i Kenya

I förra inlägget fick ni höra om hur Kenyas stora översvämningar med största sannolikhet skulle påverka våra sista...

Rapport från NUM – maj

Rapport från NUM – maj

På NUM samtalade vi om ekonomin för det aktuella arbetet, och blev informerade om att ELMs vårkampanj kommer att vara...

0 kommentarer