Rapport från NUM

Nämnden för Utlandsmission (NUM) har varit samlad till sammanträde på Strandhem.
Lennart O (ELM Nord) var med hela tiden via videolänk.

Ordförande läste 2 Kor 4:1-15 och bad. Vi påmindes om vårt uppdrag om att Guds nåd ska nå allt fler.
Föredragningslistan innehöll många ärenden och det blev många konstruktiva samtal.
De senaste protokollen lades till handlingarna. Årets insamlingskampanj inför julen riktas till Peru.
Det jobbas på att få klart med reseledare till Moveresa 2018.
Under punkten om Peru var Håkan Ekström och Ann-Charlotte och Jan Ulrik Smetana i Peru med via Skype. Det blev uppdatering om hur arbetet går vidare och om de konsultationer som snart kommer att äga rum. Ordföranden hälsade till lutherska kyrkan i Peru (IELCH) med 2 Kor 4:1-15. Rakel Smetana lämnade sammanträdet för att lördag morgon resa till Peru. Håkan Ekström är ombedd att resa med för att delta i konsultationerna.

Eritrea är det fortsättningsvis svårt att komma i kontakt med.
Etiopien får besök av Jonny Bjuremo 14-27 november. Det planeras att den evangelisk-lutherska kyrkan i Etiopien (EELC) kommer att få ett treveckors besök av David Appell som skaundervisa.
Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya (ELCK) får besök av Jonny Bjuremo 6-14 november. Det blir då möjligt att träffa t. f. ärkebiskop Joseph Ochola och att samtala om nutid och framtid i ELCK.
Ordföranden hälsade med 2 Kor 4:1-15 till EELC och ELCK.
Den grupp som, efter att Amanda Mattsson besökte barnhemmen i Kenya och Etiopien, har arbetat med en utredning, lämnade in en gedigen rapport. De fick i uppdrag av NUM att gå vidare med några specifika frågor.

Många av  ärendena på vår lista är pågående och kommer att dyka upp som ärenden igen vid nästa sammanträde i januari.

Tacka och Be för våra systerkyrkor i Eritrea, Etiopien, Kenya och Peru.
Tacka och Be för våra missionssekreterares möten där nu i november!
Tacka och Be för vår utlandsmission!

På uppdrag av NUM, Gunnel Gustavsson

Andra inlägg

Sista tiden i Kenya

Sista tiden i Kenya

I förra inlägget fick ni höra om hur Kenyas stora översvämningar med största sannolikhet skulle påverka våra sista...

Rapport från NUM – maj

Rapport från NUM – maj

På NUM samtalade vi om ekonomin för det aktuella arbetet, och blev informerade om att ELMs vårkampanj kommer att vara...

0 kommentarer