Rapport från NUM     

ELMs nämnd för utlandsmission (NUM) samlades 24–25 augusti på Missionsgården Strandhem. Eftersom det var första sammanträdet efter årskonferensen inledde nämnden med att konstituera sig.

Det var ingen större dramatik; Stefan Ekström fortsätter som ordförande att leda NUM med trygg hand och vid tangentbordet kommer Betty Johannesson att fortsätta briljera som sekreterare.

Det mest av NUMs arbete är framåtsyftande, men fredagskvällen ägnades denna gång åt att titta lite i backspegeln. Först ganska långt bak då missionsledare Erik J Andersson hade ett föredrag med rubriken ”Axel B Svensson – person och mission”. Redan som nioåring läste Svensson missionstidningar och byggde upp missionsstationer i sina lekar i skogsbacken bakom föräldrahemmet i halländska Våxtorp. Längre fram blev leken till allvar när Svensson i trettioårsåldern blev missionssekreterare i det nya missionssällskapet Bibeltrogna Vänner (BV, idag Evangelisk Luthersk Mission). Svensson motiverade missionsarbetet genom att i BVs publikationer utlägga bibeltexter som Matteusevangeliet 28:16–20, 2 Korintierbrevet 5:14 och Matteusevangeliet 24:14.

Ett bakåtblickande, men alls inte lika långt bakåt, innebar också missionärerna Jan Ulrik och Ann-Charlotte Smetanas besök hos NUM. De har under knappt fyra år varit våra missionärer i Peru och det var gott att få lyssna på deras erfarenheter, rikta tacksamhet till Herren och fundera på hur vi kan göra saker ännu bättre. Förutom missionärsbesöket kunde vi, när det gällde Peru också glädjas över nyligen utresta volontärer från Sverige och Danmark, fundera över förstärkning på missionärssidan och ta del av en rapport från samtal med missionär Steffen Madsen som besökte Sverige tidigare i augusti.

På lördagen stod bland annat de andra två fälten på agendan. När det gäller Främre Asien handlar mycket ännu om planering och att undersöka hur vi påbörjar arbete där. Men det är också viktigt att arbeta konkret med information och insamling för att ge arbetet goda förutsättningar. Dagen före NUM-sammanträdet kom ett nytt nummer av informationsbladet Kompassen som handlade bara om Främre Asien (om du inte fick det så sänd namn och epostadress till kompassenpren@elmbv.se).

Gällande Östafrika kunde NUM glädjas över flera positiva händelser under den gångna sommaren. Freden mellan Etiopien och Eritrea var otänkbar i våras och verklighet nu! Inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya får vår missionär Kerstin Nilsson stå i ett mycket viktigt freds- och försoningsarbete. Till Kenya gick också årets Move-resa, en missionsresa för ungdomar, vilken blev mycket lyckad.

NUM talade också om kommande resor och besök från missionsländerna, om hur vi arbetar vidare med rekrytering och så vidare. Det ser spännande ut!

Och det var med ett visst mått av vemod jag konstaterade att det var mitt sista NUM-sammanträde som missionsledare. Jag kommer att sakna de dynamiska samtalen, nämndens förmåga att fokusera på viktiga saker, förtröstan på att Herren leder och sörjer för de sina och ivern att nå de onådda med evangelium om Jesus Kristus.

På NUMs uppdrag,

Erik J Andersson missionsledare

Andra inlägg

Sista tiden i Kenya

Sista tiden i Kenya

I förra inlägget fick ni höra om hur Kenyas stora översvämningar med största sannolikhet skulle påverka våra sista...

Rapport från NUM – maj

Rapport från NUM – maj

På NUM samtalade vi om ekonomin för det aktuella arbetet, och blev informerade om att ELMs vårkampanj kommer att vara...

0 kommentarer