Rapport från NUM

 

Rapport från Nämnden för utlandsmission – januari

 

NUM samlades digitalt för årets första sammanträde 13-14 januari 2023. Gunnar Åström ledde oss genom dagordningens alla ärenden. Vi hade glädjen att ha med oss två nya ledamöter: Anna-Maria Andersson, Vännäsby och Sofia Grahn, Jörlanda.

Det är med stor tacksamhet vi tar emot resultat av julkampanjen. Det blev så bra resultat. Vi fick också information om att nästa kampanj lanseras i april.

Peru
Färsk rapport från Peru säger att våra utsända mår bra och har det bra. Det var ett positivt engagemang för Amani kursen. Det blev nästan 60 deltagare. Ny lokal i Piura håller på att köpas in. Lokalen finns i närheten av universitetet Pastor Gonzalo fortsätter sitt arbete där.

Östafrika
Eritrea och Asmara
Dit ger vi årligen anslag till kyrkan och musikskolan.

Etiopien med årsrapport från seminariet i Asella
Vid ELMs besök vid 100-års jubileet fördes det samtal om fortsatt samarbete. Det har kommit en projektansökan från Ethiopian Evangelical Lutheran Church (EELC). Efter att administrationen har arbetat med ansökan kommer den tillbaka till NUM i mars-23. Ansökan hos Makarna Lundgrens stiftelse för Eyob Dinkus studier beviljades med något lägre belopp än förra året.

Kenya
Vi har bjudit in Lucy Kirui och Elizabeth Nyasaina Mokoro, från barnprojektet Bethesda Children Ministry, att vara här i månadsskiftet maj-juni.

Främre Asien
Resan i oktober till Främre Asien var lyckad. Nu blickar vi fram mot Moveresan i påsk. Vi ser också över möjligheterna till ytterligare resor framöver. Det kom också information om de olika nätverk som jobbar i Främre Asien.

Rekrytering
En stående punkt är rekrytering, både till Främre Asien och Peru, och där uppmanas vi till att be att Gud kallar de arbetare han vill ha.

/Gunnel Gustavsson
Januari 2023

 

 

Andra inlägg

Sista tiden i Kenya

Sista tiden i Kenya

I förra inlägget fick ni höra om hur Kenyas stora översvämningar med största sannolikhet skulle påverka våra sista...

Rapport från NUM – maj

Rapport från NUM – maj

På NUM samtalade vi om ekonomin för det aktuella arbetet, och blev informerade om att ELMs vårkampanj kommer att vara...

0 kommentarer