Rapport från NUM-sammanträde

Alle man på skärmen! Så hade vi planerat NUM-sammanträdet i januari 2022. Ett försök, där vi alla satt vid vår skärmplats. Coronatiden har lärt oss mycket! Också att hålla ett helt sammanträde via Zoom.

NUM har det senaste året utvecklat sig mycket på den digitala sidan. Även missionsgårdarna är utrustade så att det är möjligt att ha deltagare med på länk, och på våra möten har vi nu fått in den vanan att inte bara läsa goda rapporter från missionärerna utan att helt enkelt ha dem med uppkopplade från sin vardag. Det gör ju att missionärerna inte känner sig så långt bort ifrån NUM och att NUM får en helhetsupplevelse av att se våra utsända sitta där i värmen, med ljuden från gatan i mikrofonen.

Vi hade glädjen att ha med oss Lisa och Hjalmar från Chiclayo. De berättade om sitt liv, om arbetet och om de projekt som ligger framför dem. Familjerna i Chiclayo har fortsatt behov av hjälp och stöd, och Unossons nästa mål är att starta en grupp för unga gifta. Det var en glädje för oss att höra att såväl de danska som svenska volontärerna har det bra, och särskilt roligt var det att höra om den goda relationen till värdfamiljerna, där volontärerna bodde den första månaden. Den relationen är viktig för volontärerna men också för de unga i kyrkan, som har fått uppleva att ha en ung kristen från en annan kultur i sitt eget hem.

Janne Smetana var också på besök på skärmen. Vi fick ett gott samtal om hans uppdrag i Piura och alla de uppgifter han har löst. Allt från att städa upp lager och måla rum till att organisera församlingen. Jannes goda förmåga att inkludera pastorerna från Chiclayo gladde oss också. Det har varit en stor glädje att se hur de delar kallelsen till Piura. Men det finns också stora utmaningar i arbetet. Församlingen i Piura är liten och inte fri från konflikter. Vi har en fiende som vill förstöra allt Guds goda verk och församlingen behöver våra förböner.

Ett stort ämne på NUM var ekonomi. De ekonomiska utmaningar, som ELM står i, påverkar allt NUM gör. Våra relationer till vännerna i Östafrika, möjligheterna i Peru och hur vi ser på möjligheterna i Främre Asien:

För att säga det kort: NUMs arbete beror på de gåvor som ges till ELM. Under vår ekonomipunkt kunde vi glädjas över ökade gåvor – och en ökande tendens. Men snart infinner sig frågan: Räcker det? Och hur ska NUM planera för framtiden?

NUM hade fler besök. Vi fick undervisning i hur radio och webb används, från danskt håll, till att nå in i den onådda världen. Det var ett mycket inspirerande möte om möjligheterna att nå den muslimska världen och gav oss mycket att tänka på – också över det faktum att det i våra egna länder bor många människor med annan etnisk bakgrund. Dem kan vi nå utan att resa någon annanstans. Hur kommer det prägla våra tankar om mission i framtiden?

Vi hade dessutom med oss en av våra utsända till Främre Asien som berättade om höstens arbete. De har arbetat mycket med att möta företrädare för olika organisationer som verkar i regionen för att få en bättre bild av hur ELM kan arbeta i framtiden. Med sin kompakta muslimska dominans är Främre Asien andlig fiendemark och det påverkar allt. Det är påfrestande att leva i den andliga kampen och tyvärr har relationerna mellan ledarskapet i den lutherska kyrkan och nordiska utsända varit dåliga en tid, vilket har varit påfrestande för våra utsända. Just nu är de i Sverige för nödvändig vila. Kontakta gärna ELMs missionsledare Daniel Ringdahl (0768985551) om du vill samtala. Framför allt: kom ihåg att bära våra utsända och de lokala kristna i bön!

Till sist var det också dags att säga TACK till Kerstin Nilsson som avslutade sitt vikariat som missionssekreterare vid årsskiftet. Vi kommer att sakna Kerstins erfarenhet och kloka perspektiv i NUM. Vi fick önska Kerstin allt gott i sin framtid.

Sammanfattat av Helene Koefoed-Jespersen. Översatt och bearbetat av Daniel Ringdahl.

Andra inlägg

Sista tiden i Kenya

Sista tiden i Kenya

I förra inlägget fick ni höra om hur Kenyas stora översvämningar med största sannolikhet skulle påverka våra sista...

Rapport från NUM – maj

Rapport från NUM – maj

På NUM samtalade vi om ekonomin för det aktuella arbetet, och blev informerade om att ELMs vårkampanj kommer att vara...

Bär en volontär

Bär en volontär

Vi anar en trend av allt fler unga som vill gå ut för Guds rike. De senaste åren har vi överraskats av ett ökande...

0 kommentarer