Rapport från NUM

18-19 augusti samlades vi i Nämnden för utlandsmission (NUM) på Strandhem för att återigen fördjupa oss i utlandsmissionen. Det är verkligen roligt att få arbeta med något så meningsfullt tillsammans. Lennart Olofsson, Henrik Birgersson och Gunnel Gustavsson hälsades välkomna som nya medlemmar i NUM. Bland övriga goda nyheter noterades att månadsgivandet ökat efter kampanjen ”Bärande” under årsmöte och sommarmöte. NUM tolkar detta som att det finns förtroende för utlandsmissionen hos missionsvännerna, och det är glädjande.

Insamlingen till Nöd Etiopien nådde i princip upp till målet 1,6 miljoner kronor. ELM har hjälpt cirka 20 000 fattiga människor med en extra måltid per dag i några månader. Missionssekreterare Jonny Bjuremo kommer att besöka Etiopien under hösten och kommer att kunna se hur pengarna lindrar nöd. Det är också roligt att berätta att Bengt Hjorth under hösten reser till Etiopien för att skriva en bok om EELCs historia. Det är också roligt att notera att insamlingen till musikskolan i Asmara samlat in 100 000 kr. Lite mer bekymmersamt är att pengarna ännu inte kunnat föras över men vi söker efter nya vägar.

MOVE-resan till Peru under sommaren 2017 var mycket uppskattad. Både missionärer och trossyskonen i Peru uppskattade verkligen besöket. NUM beslutade att under 2018 anordna MOVE-resa till Kenya.

I Kenya finns Kerstin Nilsson vars arbetsvisum går ut i nu augusti. På grund av röriga omständigheter i kyrkan har detta ännu inte förnyats. Det är bekymrande. Be gärna för hennes framtid.

Be också gärna för missionärerna i Peru – familjen Andersson och familjen Smetana.

Nå-gruppen arbetar vidare med ett nytt land och tänker sig vara färdig med ett förslag före påsk 2018.

Andra inlägg

Sista tiden i Kenya

Sista tiden i Kenya

I förra inlägget fick ni höra om hur Kenyas stora översvämningar med största sannolikhet skulle påverka våra sista...

Rapport från NUM – maj

Rapport från NUM – maj

På NUM samtalade vi om ekonomin för det aktuella arbetet, och blev informerade om att ELMs vårkampanj kommer att vara...

0 kommentarer