Rapport från styrelsen

Rapport från sammanträde med ELM:s styrelse 18-19 sept 2020

Den 18-19 sept var det konstituerande sammanträde i ELM:s styrelse. På grund av coronapandemin var fem ledamöter och två tjänstemän samlade i matsalen 12 trappor upp i Odenplans Läkarhus i Stockholm i strålande solsken, medan resten av styrelsen anslöt på distans.

ELM:s styrelse

Henrik Nilsson omvaldes enhälligt till ordförande. Eskil Engström omvaldes som vice ordförande och Elisabeth Wallgren nyvaldes som sekreterare. Nyvalda styrelseledamöter är Daniel Caesar, Gagnef och Filippa Arvidsson, Stockholm. I arbetsutskottet ingår Henrik Nilsson, Eskil Engström, Elisabeth Wallgren, Jens Lunnergård samt missionsledare Daniel Ringdahl och organisationssekreterare Sigrid Eklund. JLE Konsult i Örkelljunga Handelsbolag fortsätter att sköta vår ekonomi och Peter Henrysson utsågs till styrelsens kassör.

ELM:s nämnder

Val förrättades av samtliga nämndledamöter efter nominering från ELM Nord och Syd samt ELU. Styrelsen uppdrog åt nämnderna (Nämnden för utlandsmission (NUM), nämnden för Mission i Sverige (MIS) och Tidningsnämnden (TN)) att ta fram en budget utifrån styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2021. Vid novembersammanträdet fastställer styrelsen  budget beroende på utvecklingen av gåvointäkterna.

ELM:s läroråd 

Till ledamöter i Lärorådet utsågs predikanterna Erik J Andersson, Örkelljunga och Jan-Ulrik Smetana, Vännäs efter nominering från predikantkåren. Till ordförande i lärorådet omvaldes Daniel Ringdahl. Kvarstående ledamot i lärorådet är Peter Henrysson. Lars-Åke Nilsson och Henrik Nilsson har avböjt omval. En plats i lärorådet är vakant.

ELM:s årskonferens

Föreningarna står i kö för att anordna ELM:s årskonferens. De positiva erfarenheterna från årets digitala årskonferensen ger oss skäl att fundera över om framtida årskonferenser delvis ska kunna genomföras digitalt. ELM Örkelljunga blir arrangör för ÅK 2021 och ELM Nord för ÅK 2022. Motionen som antogs vid årsmötet, om att undersöka möjligheterna att registrera ELM som registrerat trossamfund, hänsköts till arbetsutskottet för vidare beredning.

ELM:s nya sångbok Lova Herren 2020

Daniel Ringdahl gav styrelsen en kort uppdatering om sångboken.  Textbok och notbok går till tryck i Finland 1/10 och beräknas levereras till BV Förlag i Helsingborg 30/11. Mobil-appen blir klar för nedladdning i slutet av oktober. Det är hög tid för föreningarna att beställa sina Föreningspaket. Privatpersoner kan haka på föreningens rabatt om man gör en gemensam förhandsbeställning senast den 15/10! Releasen är planerad till 2:a Advent då hela ELM rörelsen tar sin sångskatt i bruk. Läs mer och beställ via www.lovaherren.se

ELM:s Framtidskommission

Missionsledaren håller på att formera en framtidskommission för att utreda frågor som orsaken till ELM:s minskande medlemstal, tänkbara nysatsningar och andra framtidsfrågor för rörelsen.

Be för ELM, styrelse, predikanter, missionärer och alla volontärer och gåvogivare som håller igång verksamheten

Ps. 127:1

Jens Lunnergård, vice sekreterare

Andra inlägg

Sista tiden i Kenya

Sista tiden i Kenya

I förra inlägget fick ni höra om hur Kenyas stora översvämningar med största sannolikhet skulle påverka våra sista...

Rapport från NUM – maj

Rapport från NUM – maj

På NUM samtalade vi om ekonomin för det aktuella arbetet, och blev informerade om att ELMs vårkampanj kommer att vara...

0 kommentarer