Rapport från styrelsen – juni

Rapport och information från styrelsen i ELM – juni

Jag är vinstocken, ni är grenarna.
Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt.
Utan mig kan ni ingenting göra.”

(Joh 15:15)

Det är allvarsamma och underbara ord från Jesus. En varnande bild ger han när han liknar oss med grenarna på ett träd. Vi vet vad som händer med grenen när den skiljs från stammen. Men vilket fantastiskt löfte han ger oss. Låt oss stanna kvar hos Jesus och hämta all näring och kraft från honom. Då kan vi bära rik frukt!

 

Sammanträde på Falketorp missionsgård den 2 juni

Ekonomi
Perioden januari till april visar på ett blygsamt, men ändå positivt resultat på 37 000 kr. Vårens insamlingskampanj gav över 360 000 kr vilket gläder och uppmuntrar styrelsen. Intäktsnivån är helt ok på 3 milj. per den siste april. Varmt tack för alla gåvor, små och stora. Fortsätt frimodigt att be och ge. Gud välsignar!

Årsmöte
Vi gick igenom föredragning mm inför lördagens årsmöte. Styrelsen vill ge årsmötet tillräckligt mycket information på ett begripligt vis så att transparensen främjas. Samtidigt som det ska rymmas tidsmässigt under en årsmötesdag. Det gäller både verksamhet under föregående år, vad som görs i nutid, samt vad vi har tänkt göra under nästa år. Vi rekommenderar läsning av årsberättelsen och att du som föreningsmedlem söker information från din förenings ombud som deltog på årsmötet.

BV-förlag
ELM är majoritetsägare av förlaget och Peter Henrysson var utsedd av styrelsen att representera ELM på stämman som ägde rum på fredagseftermiddagen. Vi uppmuntrar till att köpa aktier i förlaget och på så sätt göra sin röst hörd i bolaget och möjliggöra påverkan. Samtidigt stöds ELMs ekonomi genom att det genererar försäljningsintäkter.

Informationspunkter
ELMs predikant Sven-Erik Arvidsson, Näsum lämnade jordelivet den 4 maj.

Missionsledare Daniel Ringdahl initierade samtal med ärkebiskop Martin Modeus med anledning av tre biskopars uttalande om prästvigningsstopp för kandidater med biblisk äktenskapssyn. Samtalet ägde rum i mitten av maj med ärende att från ELM påtala och markera motstånd mot ev prästvigningsstopp och obiblisk äktenskapssyn.

Den 25 november -23 och den 6 april -24 planeras det för temadagar om HBTQ resp uppföljning av vårens temadag om varför ELM inte kallar kvinnliga predikanter.

 

Konstituerande sammanträde den 7 juni

Den nya styrelsen sammanträdde digitalt för att konstituera sig. Nya ledamöter är Sigrid Eklund, Jens Lunnergård (tidigare ers) och Filippa Arvidsson (tidigare ers). Nya ersättare är Johan Åström och Mattias Hjort. De nya välkomnas in i styrelsen.

Konstituering – styrelsens sammansättning:
Henrik Nilsson, ordf
Daniel Caesar, vice ordf
Elisabeth Wallgren, sekr
Jens Lunnergård, vice sekr
Peter Henrysson, kassör
Sigrid Eklund
Gunnel Gustavsson
Daniel Karlsson
Filippa Arvidsson
Gunvor Vennberg, ers
Johan Åström, ers
Mattias Hjort, ers

Arbetsutskott:
Daniel Caesar
Filippa Arvidsson
Sigrid Eklund
Henrik Nilsson

 

Styrelsen vädjar om fortsatt förbön och önskar er alla Guds välsignelse.
Nästa styrelsesammanträde planeras till den 8–9 september.

/Henrik Nilsson, styrelseordförande
April 2023


Andra inlägg

Rapport från styrelsen

Rapport från styrelsen

”Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.” Rom 8:1 Det är oerhört, otroligt, fantastiskt. Det är...

Sverige – Juni/Juli 2024

Sverige – Juni/Juli 2024

ÅRSKONFERENSEN 2024 Vid avslutningsmötet på ELMs årskonferens var det predikantvälsignelse för två nya...

Östafrika – Juni/Juli 2024

Östafrika – Juni/Juli 2024

KENYA Våra kenyanska vänner Lucy Kirui och Elizabeth Gwako från barnverksamheten Bethesda Children Ministry (BCM) har...

0 kommentarer