Tack för sist!

I år firar ELM 100 år av mission i Etiopien! Det uppmärksammades med ett jubileum i Hässleholms missionshus lördagen den 6 november. Tyvärr kunde vi inte få hit gäster från Etiopien, främst p.g.a. inreseförbudet till Sverige, men vi hade glädjen att ha Biruk Wubishet och Tsegayesus Hurissa med oss som kommer från Etiopien och idag bor i Sverige respektive Norge.

Dagen inleddes med en tacksägelsegudstjänst under ledning och med predikan av ELM:s missionsledare Daniel Ringdahl. Biruk Wubishet sjöng och den etiopiska lutherska kyrkans ordförande qes Mussie Alazar hade spelat in en predikan. På eftermiddagen var det föredrag av Bengt Hjort och Poul Otto Kjöller, och vår missionssekreterare Kerstin Nilsson intervjuade ELM:s äldsta nu levande Etiopien-missionär Lydia Pettersson. Rektorn för det teologiska seminariet i Asella, qes Mekonnen Geremew hade spelat in ett bibelföredrag som sändes i samband med föredragen.

Efter kaffet gav inbjudna representanter hälsningar från SLEF, Scriptura och EFS. Några missionärer delade med sig av minnen från tiden på fältet, och vi ägnade tid till att be för Etiopien, inte minst med tanke på de pågående oroligheterna i landet. Dagen avslutades med ett panelsamtal om framtiden för missionen under ledning av Daniel Ringdahl.

På kvällen firade vi en etiopisk festmåltid!

David Hector och Karsten Madvig Hector hjälpte oss så vi kunde sända hela programmet via YouTube, och om du vill se det i efterhand kan du följa länkarna nedan. Stort tack till Hässleholms-föreningen som så vänligt lånade ut missionshuset till oss.

Andra inlägg

Sista tiden i Kenya

Sista tiden i Kenya

I förra inlägget fick ni höra om hur Kenyas stora översvämningar med största sannolikhet skulle påverka våra sista...

Rapport från NUM – maj

Rapport från NUM – maj

På NUM samtalade vi om ekonomin för det aktuella arbetet, och blev informerade om att ELMs vårkampanj kommer att vara...

Bär en volontär

Bär en volontär

Vi anar en trend av allt fler unga som vill gå ut för Guds rike. De senaste åren har vi överraskats av ett ökande...

0 kommentarer