Vad gör NUM? Herren agerar – och vi får vara med!

 

Vad gör NUM?
Herren agerar – och vi får vara med!

En gråmulen oktoberhelg var vi i NUM (ELM:s nämnd för utlandsmission) samlade till ”hybridmöte”, som det heter i digitalåldern – med fem på plats i Strandhems bibliotek och de andra fem uppkopplade via sina datorer i norra Sverige, Stockholm, Lund och Bornholm (ELM-Danmarks representant). Ännu saknas några för att NUM ska bli fulltaligt, men glädjande är att från årsskiftet kommer två nya unga medlemmar att komma med.

Men vad är det vi håller på med under alla dessa timmar? Samtal och funderande, olika dokument som noga förberetts, rapporter från olika arbetsgrupper, information från eller samtal med våra utsända på olika platser, ekonomi och budget, resor, planering, bön… Med avbrott för måltider, sömn, bensträckare, eller bara för att skicka runt godisskålen. Gör det någon skillnad…?

Vi har fått ett uppdrag – nu menar jag också du (som läser de här raderna) – ett uppdrag från honom som lämnade allt för att kunna erbjuda allt till oss. Tillsammans kan vi i ELM låta Guds ord nå till fler på vår jord, nå till de som inte haft chansen – uppdraget ELM fått är att fortsätta stötta de kyrkor som fått växa fram i Östafrika, på plats ge stöd på olika sätt till vår samarbetskyrka i Chiclayo, Peru, och det nya arbetet längre norrut i Piura, och genom våra utsända i Främre Asien lyssna in hur vår Gud och Far vill nå människor som inte har en chans om ingen kommer med glädjebudet från Gud.

Vi i NUM får, trots att vi inte själva kan göra så mycket, tillsammans med våra anställda i ELM, och i tro och bön, ta de beslut som behövs för att de pengar och resurser som ges ska nå det stora målet. Budgeten visar att gåvor och kollekter ligger lägre än vi hoppats, samtidigt som allt blir dyrare då dollarkursen stiger. Men vi ser samtidigt att det händer något där gåvorna används.

Etiopien
Vi fick en glädjande rapport från 100-års firandet i vår Etiopiska samarbetskyrka (EELC) där vi hade tre representanter från ELM på plats – det som getts och såtts har fått växa och bära frukt. Vi får fortsätt stötta dem i bön och fortsatta insatser, men även ge stöd till kyrkan för nödhjälp till de områden som drabbats av torkan – matbristen är tydlig på många ställen utanför städerna.

Främre Asien
Våra utsända i Främre Asien tog oss med på en rese längs Svarta havets kust – med bön för de många provinser som inte har en enda kristen kyrka, men också glädjande möten med platser där Gud öppnat dörrar så evangeliet predikas och sprids på många språk. Vi ber att våra utsända ska få förnyat uppehållstillstånd och att Gud under deras sista år på fältet ska visa hur ELM ska fortsätta uppdraget i detta land där så många aldrig har hört om vägen till Gud genom Jesus. Under en månads tid är det också fyra gruppresor på besök – vi ber att det ska väcka upp nya hjärtan för människorna där.

Peru
I Peru finns både med och motgångar – be för dessa! Vi fick härliga (och ärliga) rapporter från olika delar av arbetet, där både långtids- och korttidsmissionärer, samt våra volontärstjejer från Sverige och Danmark trivs och är i full gång. Ett fantastiskt glädjeämne är vår nye pastor i Piura, som verkligen jobbar för att samla församlingen där och hitta bästa vägen, lokalen och strategin framåt. Nu drar också arbetet med Amani – Bibliskt och själavårdande koncept för försoning – igång i Chiclayo. Be att detta ska få lösa upp där det uppstått låsningar i relationer och kyrka.

I allt detta får vi vara med i beslut och arbete, bön och tack – med Guds folk i alla tider lyfta fram det Gud gjort för oss genom Jesus. Detta är dagen då Herren har agerat, låt oss därför vara glada och jubla … Glädje och segerrop hörs från de rättfärdigas boning: ”Herren har med makt utfört väldiga gärningar … Jag behöver inte dö, utan jag får leva och berätta om Herrens gärningar.” (Ps 118:24, 15-17)

Varma hälsningar från NUM
/Henrik Birgersson

 

 

Andra inlägg

Sista tiden i Kenya

Sista tiden i Kenya

I förra inlägget fick ni höra om hur Kenyas stora översvämningar med största sannolikhet skulle påverka våra sista...

Rapport från NUM – maj

Rapport från NUM – maj

På NUM samtalade vi om ekonomin för det aktuella arbetet, och blev informerade om att ELMs vårkampanj kommer att vara...

0 kommentarer