Senaste nytt från styrelsen

I helgen hade ELM:s styrelse sitt första sammanträde på det nya decenniet och vi var samlade på missionsgården Fridhem i Vännäs, Västerbotten. Det var fina dagar med goda samtal och välsignade möten.

En rapport från själva sammanträdet kommer senare. I det här inlägget svarar vår missionsledare Daniel Ringdahl på några frågor angående ekonomin.

Daniel, för ett par veckor sedan sa du att ELM har fått in många gåvor genom kampanjen ”Anta utmaningen”. Hur har året slutat?

– Det stämmer, vi gjorde en stark avslutning på året och kunde räta upp resultatet något så att vi ser ut att sluta på -1,5 mkr i stället för -3,0 mkr som beräknat. Missionsvännerna har slutit upp och gett många och stora gåvor. Det är vi oerhört tacksamma för!

– På det två bilderna nedan kan man se dels de ackumulerade gåvorna från enskilda, dels det ackumulerade resultatet. Man ska särskilt hålla ögonen på den gröna linjen som representerar 2019. Vad gäller resultaten är testamenten exkluderade. Både 2018 och 2016 fick vi stora testamenten vilket gjorde att vi klarade oss omkring +/- 0 vid årets slut.

Vad säger graferna?

– Graferna säger att vi fick in många gåvor under sept-dec. Det är ett tydlig trendbrott jämfört med föregående år och det beror alltså på kampanjen.

Vad får det för konsekvenser för verksamheten och inte minst varslet på Kenya-missionären Kerstin Nilsson?

– Rent konkret innebär gensvaret att styrelsen och ledningen får lite andrum och kan planera för de kommande två åren utan att vara under lika hård press som vi var för några månader sedan.

– När det gäller Kerstin Nilsson har vi har valt att inte häva varslet utan kommer att säga upp henne per den 31 mars med sista arbetsdag den 30 september. Det beslutet fattade vi efter långa och ingående samtal och under bön om Guds ledning.

Hur har ni resonerat då?

– Vi har fått ett starkt gensvar de senaste månaderna, men många av de gåvor som har kommit in har varit engångsgåvor. Många gåvor har varit på tio tusen kronor eller mer. Det har kommit in nya eller ökade månadsgåvor och de når ca 15 000 kr per månad. Det svåra i det här läget är att försöka avgöra vad man kan bygga på för framtiden. Engångsgåvorna kommer som en respons på uppropet, men vi vågar inte budgetera för en liknande respons nästa år.

Vad säger du till de missionsvänner som har gett stora gåvor för att kunna behålla henne?

– Att det här har varit ett svårt beslut att fatta. Vi är alla djupt eniga om hur viktig Kerstin har varit för fredsarbetet i Kenya. På ett sätt kan man säga att hennes arbete kulminerade i december när den lutherska kyrkan var samlad till val av ny ärkebiskop och då man la stridsyxorna åt sidan och enades i valet. Det var stort! Kerstin har genom åren byggt upp en nationellt team som kommer kunna föra verksamheten vidare.

– Under tio år har Kerstin bedrivit en viktigt och svårt arbete, ofta under hård press, men det har varit välsignat och burit frukt. För det är hon värd all respekt och uppskattning.

Men hade det inte varit möjligt att ta tillbaka beslutet när det kom in så många gåvor?

– Hur ska man veta …! Man måste komma ihåg att det här är långt ifrån den enda förändringen vi gör. Under 2019 har vi sparat in ca 115 % tjänst på sverigesidan (40 % informatör, 50 % missionssekreterare Sverige och 25 % biträdande redaktör Till Liv) samt ett anslag till ungdomspastorstjänsten i ELM Nord som Fredrik Smetana hade. Visserligen är det bara informatören som vi själv har sagt upp, de andra har själva gått ner i tjänst eller ansökt om tjänstledighet, men det är jättestora förändringar i vår lilla organisation och vi har inte för avsikt att ersätta tjänsterna i dagsläget.

– På utlandssidan har vi dessutom varit tvungna att minska styrkan i Peru. När familjen Ekström kommer hem i sommar har vi bara familjen Unosson på plats. De kommer att få sällskap av familjen Olsen 2021, men den tillsättningen klarar vi bara eftersom vi gör ett ekonomiska samarbete med ELM Danmark.

– Allt sammantaget har vi skurit ner våra kostnader med ca 20 % om man jämför resultatet 2019 med budgeten för 2020 och om man jämför 2019 med den preliminära budgeten för 2021 skär vi kostnaderna med mellan 25-30 %. Det är omfattande besparingar vi gör för att få budgeten i balans utan att behöva förlita oss på testamenterade medel, och allt det sammantaget gör att styrelsen till slut ansåg det nödvändigt att likväl gå vidare med uppsägningen.

Det har tidigare talats om att pengarna är på väg att ta slut o.s.v. Hur ser det ut med det?

– Vi får årligen in omkring sex miljoner kronor i gåvor, kollekter, tidningsprenumerationer m.m. och den kurvan är sakta men stadigt ökande. Pengar kommer alltså in och är till och med på uppåtgående. Det som håller på att ta slut är våra sparade medel. ELM har genom åren fått in testamenten samt medel från lägenhetsförsäljningar. De medlen har vi kunnat använda för diverse missionssatsningar, och det är de pengarna som minskar.

– Nu har vi lite drygt fyra miljoner kronor sparade, men det kapitalet får inte minska allt för mycket. Vi måste ha en buffert så att vi inte lever alldeles ur hand i mun.

Är det lönt att fortsätta ge stora gåvor till ELM om man ändå måste minska på verksamheten?

– Ja, absolut! Under 2019 har vi varit tvungna att göra omfattande förändringar och ta flera obekväma beslut men det har vi ju gjort för att kunna fortsätta den fantastiska verksamhet som bedrivs! Satsningen i Främre Asien är igång och bär redan frukt. Människor kommer till tro och vi får flera rapporter om hur Jesus möter människor! Det är vårt enda fält där vi arbetar i en kultur som över huvud taget inte känner Jesus. Vi vill fortsätta och helst utveckla vårt engagemang så snart ekonomin tillåter det!

– I Peru är verksamheten i full gång och familjen Unosson gör ett fantastiskt arbete med bl.a. familjeprojektet i Chiclayo. Ekströms har varit oerhört viktiga för att stärka missionärsteamet och kyrkan. Samtidigt är det inte tillräckligt med bara en missionärsfamilj i Chiclayo och en i Piura tillsammans med ELM Danmark. Teamet i Peru behöver utvidgas men det går inte i nuläget.

– På hemmaplan är nystarten i Malmö oerhört glädjande att följa. Anders Ek har fått fart på Betlehemskyrkan och vi gläds åt utvecklingen. Tidningarna kommer ständigt ut med ny information och uppbyggelse. Det finns så mycket att vara tacksam för – och fortsätta ge till och be för!

Andra inlägg

Sista tiden i Kenya

Sista tiden i Kenya

I förra inlägget fick ni höra om hur Kenyas stora översvämningar med största sannolikhet skulle påverka våra sista...

Rapport från NUM – maj

Rapport från NUM – maj

På NUM samtalade vi om ekonomin för det aktuella arbetet, och blev informerade om att ELMs vårkampanj kommer att vara...

Bär en volontär

Bär en volontär

Vi anar en trend av allt fler unga som vill gå ut för Guds rike. De senaste åren har vi överraskats av ett ökande...

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.